• Home For Sellers For Buyers Selling Leads Products Suppliers Buyers Buying Leads My Account  
  Search:

  %70 Devlet Desteği

  E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

  Genel Esaslar

  MADDE 17- (1) 2011/1 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesi uyarınca nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

  (2) Bu destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.

  (3) Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili en az bir yabancı dilde yayımlanan bir internet sitesine sahip olması gerekir.

  (4) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

  (5) Şirketlerin bu destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin İGEME’den ön onay almış olması gerekir. Bir e-ticaret sitesine ön onay verilmeden önce üye olunması durumunda, bu üyelik giderleri için yapılan destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

  UYGULAMA USUL VE ESASLARI İÇİN TIKLAYIN.

  Top Searches


  Copyright © 2007-2013 . Megadunya.com. Web Design & Development MegaDunya.com